• Welkom op onze Arnica Kwekerij!

  • U kunt bij ons ook terecht voor natuurtuinen

  • Koop onze verse en gedroogde Arnica-producten

  • Elk jaar bent u welkom op onze Open Dagen

  • Koop onze inheemse vlinder- en bijenplanten

Copyright 2020 -

BiodiversiteitInheemse planten spelen een verbindende rol in de biodiversiteit van onze natuur. In ons landschap neemt de hoeveelheid en diversiteit plantensoorten al jaren af. Steeds meer plantensoorten komen in de knel en belanden op de Rode Lijst van bedreigde of verdwenen inheemse planten. Om dit proces te keren kunnen we meer soorten uitzaaien in wegbermen, taluds en natuurontwikkelingsprojecten. De grootste bedreiging voor wilde planten in de vrije natuur is overbemesting van ons landschap. De intensieve vleesproductie van de gangbare landbouw creëert een mestoverschot wat door heel Nederland getransporteerd wordt. Deze drijfmest wordt ook veel gebruikt op arme zandgronden, waar van nature al duizenden jaren een grote rijkdom aan wilde planten groeit. Hier ligt een groot probleem want als er teveel mest via bodem, water of lucht in een gebied aanwezig is, zullen de wilde planten verdwijnen. Alleen door opnieuw de bodem te verschralen kan dit proces gekeerd worden. Verschraling van de bodem in nieuwe natuurontwikkelingsprojecten geeft een goede kans voor het inzaaien van wilde planten. Vele tientallen soorten kunnen dan goed ontkiemen en uitgroeien tot een rijk bloeiende weelde. Ook in tuinen kunnen na verschraling vele soorten worden ingeplant en jaren gezond groeien en bloeien.

Dit brengt een sterk ecologisch proces in de breedte opgang, waarvan vogels, vlinders, hommels, bijen en andere insecten kunnen profiteren. Het brengt de biodiversiteit van een gebied op een hoger nivo en ook de directe omgeving kan hier sterk van profiteren. Een grote soorten rijkdom aan wilde planten kan een sterke verandering op gang brengen, meestal vanaf het eerste jaar. Dit kan ook in een stedelijke omgeving, plantsoenen, wegbermen, op vergeten stukjes grond en in particuliere tuinen.

Op dit moment doen bijen het beter in stedelijk gebied dan op het platteland. Het stimuleren van de biodiversiteit kan al op kleine schaal en hoeft niet zoveel te kosten. Vooral bijen hebben een grote verscheidenheid aan wilde planten nodig voor hun honing productie en voor de gezondheid van het bijenvolk. Nogal wat inheemse planten zijn een medicijn voor zwakkere bijenvolken. Hun stofwisseling wordt beter en de weerstand tegen ziektes neemt toe. Wellicht kan een grotere biodiversiteit aan wilde planten onze bijenvolken behoeden voor nog meer tegenslagen, zoals we de laatste jaren hebben gezien. De bijenteelt hoeft echt niet afgeschreven te worden, als we maar werken aan meer wilde planten in hun leefomgeving.

De Arnica kwekerij speelt een belangrijke rol in het behoud en uitbreiding van de biodiversiteit in Nederland. Vele soorten inheemse planten die we telen zijn kwetsbare en beschermde soorten, of soms zelfs geheel verdwenen uit de vrije natuur. Wij telen en verkopen deze planten en het zaad ervan. Ons verzameld zaad is vooral bedoeld voor het inzaaien van nieuwe natuurontwikkelingsprojecten, wegbermen, taluds en grotere oppervlaktes.

(c) tekst en foto's: Arnica Kwekerij.