(foto: C. Pleiter)

Zwemvijvers

zwemvijverEcologische zwemvijvers zijn zo ontworpen en aangelegd dat er geen waterfilter nodig is (milieu besparend). Het water blijft gezond door de plantengroei en de koud en warm water niveau`s in de vijver. Dat betekent voldoende diepte, een ekologische oever en inheemse waterplanten die waterzuiverend zijn. Zij kunnen het teveel aan voeding uit het water opnemen en ook zuurstof in het water brengen. Er ontstaat zo een bacterieleven in het water dat voldoende is voor jarenlang succes. Het is dan heel plezierig zwemmen in dit soort natuurlijk water. Bij hoge temperaturen zijn er dan geen algen of verzuringproblemen die het water troebel of groen maken. Een combinatie met stromend water, waterval of waterloop die tijdelijk aangezet kunnen worden maakt de waterkwaliteit nog optimaler.

Een zwemvijver heeft een rubberfolie basis en kan gemaakt worden in verschillende maten van 3 x 5 meter tot 18 x 25 meter. De grootte en vormgeving is dus prima aan te passen aan een bestaande tuin. Voor de vormgeving is het belangrijk dat het er natuurlijk uit ziet.
Zelfs een zandstrand (bv. 3 x 2 meter) is goed uit te voeren en prettig om te zien, vooral voor kinderen. Vissen en torretjes komen naar dit ondiepe gedeelte en zijn door het zand goed te zien! Met natuurlijke oeverranden en verhogingen met inheemse vlinderplanten die rijkelijk bloeien wordt de tuin al snel een ‘paradijsje’. Met zitplekjes bij het water en paden met een bankje valt er veel te genieten. De inheemse vlinderplanten komen uit onze eigen Arnica kwekerij, met het Eko, skal 7121 en Demeter keurmerk.

Zwemplassen

Zwemplassen zijn voor grotere tuinen of natuurprojecten. Een zwemplas heeft een zand of leembodem en als het mogelijk is een wel. De zwemplas is dieper in het midden waardoor nog meer geprofiteerd wordt van de positieve werking van koude en warme water niveaus in de plas. Het ecologisch gezonde water bevat veel reinigende bacteriën zodat problemen uitblijven.

Is het mogelijk een wel aan te boren ( een ondergrondse waterader) dan zal het koud en warm water reiniging nog sterker zijn want wel water is zomer en winter 12graden. Dit koude water zal in de warme periodes de waterkwaliteit sterk verhogen en het zwemt erg prettig in een zwemplas met een wel.
Door zuurstof planten en waterreinigende inheemse oeverplanten zal de waterkwaliteit lang goed blijven . Ook in een warme zomer zal er gezwommen kunnen worden, vrij van problemen zoals algen en troebel water. Door de ecologische oever is het voor kinderen ook veilig. Een ecologische oever loopt langzaam door het water in. Door de geleidelijke daling van de oever kunnen er veel planten groeien, naast oeverplanten ook soorten die vaak een droge grond nodig hebben.
Dit geeft veel bloei en kleur langs het water. Met verhoogde oeverbosjes van inheemse, besdragende struiken wordt het een natuurlijk geheel.
Door een zandstrandje op het zuiden kun je gemakkelijk en veilig het water in, ook voor kinderen! Door vooral op het noorden enkele verhoogde oeverbosjes te maken ontstaat er al snel een microklimaat rond de zwemplas.

Een zwemplas vraagt meer grond dan een zwemvijver. Vanaf 3000 m2 kan al een zwemplas gemaakt worden, maar beter is met meer grond.
Op 10.000 m2 kan er een zeer bijzondere zwemplas met natuurlijke omgeving ontworpen worden. Voor een zwemplas is een aanlegvergunning nodig van gemeente en /of provincie.
De aanvraag klaarmaken; ontwerp, toelichting en de contacten, kunnen we door onze jarenlange ervaring meestal tot een goed einde brengen. Wanneer de vergunning is afgegeven, kan er vaak een aanlegsubsidie aangevraagd worden.
Voor de aanplant van inheemse bomen en besdragende struiken wordt subsidie gegeven maar ook voor landschappelijke ontwikkelingen, vooral als de zwemplas meerdere functies heeft voor het omringende landschap. Zoals bijvoorbeeld wateropvang in droge, hoge gebieden of bewezen drinkplaatsen voor wilde dieren ( dassen etc).

Een ecologische zwemplas kan veel impact hebben op de omgeving, een toename en soorten uitbreiding van de vogel en vlinderstand. Voor vele nestelende vogels is een zwemplas als deze onmisbaar in vele gebieden in Nederland.