Vanaf 1 januari 2014 wordt een Certificaat van Oorsprong gevraagd van onze Arnica Montana. Dit certificaat heeft een producerend bedrijf nodig als de arnica verwerkt wordt voor geneesmiddelen of andere producten. Op onze website kunt u dit certificaat inkijken. Neem even contact op als u een ondertekend certificaat nodig mocht hebben. Bij elke levering van Arnica vanaf 2014 zenden we standaard een getekend certificaat mee. Bij een nieuwe audit krijgt u ook een getekend certificaat, ECO-keurmerk en Demeter licentie toegestuurd. Mocht u toch nog aanvullende informatie nodig hebben, neem dan contact op. Door ons vertaalprogramma kunnen we het Certificaat van Oorsprong aanleveren in 28 talen. Hieronder de niet ondertekende versie:

 


CERTIFICAAT VAN OORSPRONG ARNICA MONTANA

Eigen verklaring Henk Pleiter

In 1993 is het beginzaad geoogst op de Dwingeloose heide, Drenthe , Nederland. Toen nog een natuurlijke groeiplek voor Arnica Montana sinds honderden jaren.  De Arnica was in 1993 daar al op zijn retour, de plantengroepen werden steeds kleiner.
Nu, 2013, is de soort zo goed als uitgestorven op de Dwingeloose heide.  De groepjes zijn te klein, er is inteelt , genetisch verval, met als gevolg mutaties wat betreft groeihoogte, bloemvorming en kleiner blad.
Met het zaad van 1993 is de huidige kwekerij opgebouwd. In de tussentijd is er geen ander zaad van buiten de kwekerij geoogst of aangekocht.   Elk jaar hebben we zaad geoogst, met dit Arnicazaad breidden we de kwekerij uit.  We oogsten van 3 tot 8 jarige planten. Dit zaad vermengen we in de zaadzakken, zodat op elk gezaaide rij Arnicazaad gebruikt wordt van verschillende leeftijden. Dit is bedoeld voor zoveel mogelijk genetische weerbaarheid. Nu in 2013  hebben we geen inteelt problemen of mutaties van de soort. In 2012 is er Arnicazaad geoogst op de kwekerij en als proef opnieuw uitgezaaid op de Dwingeloose heide. Dit zaad is als natuurecht geaccepteerd door landelijke  natuurorganisaties.

Dwingeloo 13 – 12 – 2013                  Henk Pleiter,