nieuw land2De Arnica Kwekerij is in 2011 uitgebreid met 1,3 hectare nieuwe grond! Daarmee komt het totaal nu op ruim 3 hectare. De nieuwe grond zal gebruikt worden voor de Arnica-teelt, om in de toekomst aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De nieuwe grond is uitermate geschikt voor Arnica-teelt. In november 2013 is 1 ha ingezaaid.