Annette in amphitheaterWe maken ontwerpen voor Amfitheaters waar natuur en cultuur samenkomen. De grootte ervan kan verschillen van 18 – 380 zitplaatsen. Het ontwerp is zodanig  dat de akoestiek zo goed is dat geen geluidsversterking nodig is.
Door de theatermuur achter het podium zo te bouwen dat de wind niet in het theater komt, ontstaat er een  ‘geluidsmicroklimaat’. Dit bepaalt in hoge mate het succes van het amfitheater. De beplanting komt uit onze eigen Arnica kwekerij, Eko en Demeter keurmerk.
Een amfitheater kan prima gebouwd worden van hergebruik  materiaal, ook omdat alles stevig gemetseld moet worden. Het ontwerp is zodanig dat het theater vele tientallen jaren meekan, zonder veel herstelwerkzaamheden.
Het ontwerp is aangepast aan de verwachte activiteiten. Een klein amfitheater kan gebouwd worden als onderdeel van een natuurtuin en ingepast met paden, zitplekjes en vele soorten inheemse vlinderplanten.
Het theater zelf wordt ingeplant met varens, muurplanten en geurplanten die in gaten tussen
de stenen groeien. Door de overvloed aan bloemen, kleuren en geuren ontstaat al snel een bijzonder geheel. Een groter amfitheater staat centraal met een natuurtuin eromheen.
De zitplekjes en paden met bankjes zijn dan een rustpunt of ontmoetingsplek na een voorstelling.
De grote theaters krijgen een stevige fundering, met dikke muren,  bogen en een theatermuur voor een optimale akoestiek. Het podium kan verschillen en is afgestemd aan de verwachtte activiteiten. Het inplanten van de binnenkant met geurplanten, kan urenlang een heerlijke natuurlijke geur geven, ook omdat de wind niet binnenkomt en de geur gaat ‘hangen’.
De buitenkant van een groot amfitheater kan beplant worden met inheemse bomen, struiken en planten, zodat  deze opgaat in de directe omgeving. Voor vogels ontstaat dan een ‘paradijsje’ om te eten, broeden en een veilige plek om hun jongen te laten opgroeien. Broedplaatsen voor uilen kunnen worden opgenomen in het ontwerp.
Een amfitheater opgebouwd in ‘ruïnestijl’  met beplanting is voor velen een ontdekking van een andere wereld. Voorjaar 2010 wordt in Griekenland mijn 28ste amfitheaterontwerp afgebouwd.

amfitheaterVoor kleinere amfitheaters die onderdeel van een natuurtuin zijn, is geen aanlegvergunning  nodig van gemeente en provincie, wel een melding. Grotere amfitheaters hebben een aanlegvergunning en een gebruikersvergunning van gemeente en provincie nodig.  De aanvraag en de procedure kunnen we begeleiden en kan binnen enkele maanden afgerond zijn. Amfitheaters als deze kunnen prima een commerciële activiteit zijn en ook financieel haalbaar geëxploiteerd worden.  Het unieke karakter trekt veel mensen, vooral in stedelijk gebied.