Copyright 2020 -

 

Wilde planten of inheemse planten hebben een uitbundige bloei periode en kunnen de tuin een bijna vergeten weelde geven aan vormen, kleuren en geuren. Het opnieuw aanplanten of inzaaien van beschermde of bijna verdwenen soorten geeft ook een forse bijdrage aan de biodiversiteit. Ze vervullen een belangrijke rol voor vogels, vlinders, bijen, hommels en andere insecten, als voedselbron en voor voortplanting. Wilde planten zijn sterke planten die diep wortelen en goed bestand zijn tegen ziektes en extreme weersomstandigheden. Het 'geheugen' van de wilde plant is zeer oud, ze groeien al duizenden jaren op aarde. De hiermee opgedane kennis kan de soort goed gebruiken voor extreme groeiomstandigheden. Het probleemoplossend vermogen is groot. Een antwoord op overbemesting en gif in bodem, water en lucht kunnen ze niet vinden. Dit is het grote probleem waardoor ze verdwenen of bijna verdwenen zijn in de vrije natuur. Het 'geheugen' van oude tijden is nu niet meer voldoende om te overleven!

Om ze een handje te helpen is verschralen van de bovengrond erg belangrijk voor het inplanten of zaaien van inheemse planten. Bij voldoende verschraling is de kiemkracht groter en het direct doorgroeien van de penwortel gaat sneller. Er is dus weinig uitval en vaak al in het eerste jaar een forse bloeiperiode. Vaste planten bloeien het eerste jaar nog voorzichtig, maar gaan vanaf hun tweede jaar eveneens uitbundig bloeien.

Voor de bijenteelt zijn inheemse planten, door hun genezende werking, essentieel voor de sector. De forse problemen van de laatste jaren in de bijenhouderij zijn naar verwachting op te lossen door grootschalig inzaaien en uitplanten van wilde planten op alle open plekjes in ons landschap, in bermen en rond bijenstallen.

Op de Arnica kwekerij proberen we zowel inheemse bijenplanten en inheemse vlinderplanten in ons assortiment op te nemen.

Op onze plantenlijst vind u de meeste soorten terug.

(c) tekst en foto's: Arnica Kwekerij.